Erhverv

nøgler

Når man har en virksomhed med dyrebart materiale, som man ikke ønsker at uvedkommende skal få adgang til så bør man finde en god låseservice.

stort bor

Vi leverer brøndboringer i hele området i og omkring Nordjylland. Vi har primært erfaringer med blandt andet markvandingsboringer, vandværksboringer og boringer til husholdninger.